Rreth nesh

Freyssinet Maqedoni është degë e grupacionit Freysinet në Maqedoni, por njëkohësisht e përfshin edhe Shqipërinë dhe Kosovën.

E themeluar në vitin 2001 si përfaqësi përgjegjëse për aktivitetet komerciale në teritorin e gjithë rajonit Balkanik me emrin Freyssinet Balkan...

Freyssinet 2016 Portofol

Lexoni më shumë rreth nesh

Referencat

2013 - 2016

Përmirësimi, restaurimi dhe riparimi i rrjetit rrugor më shumë

2015 - Në vazhdim

Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Sveti Nikollë - Shtip, Paketa 1 më shumë

2015 - Në vazhdim

Furnizimi i materialeve dhe pajisjeve për paranderje të urave për projektin "Ndërtimi i autostradës Kërçovë - Ohër, seksioni Kërçovë - Podvis" dhe "Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Shtip, seksioni Sveti Nikollë - Shtip" më shumë

Referenca të tjera