Референци

2013 - 2016

Надградба, обновување и поправка на патна мрежа повеќе

2015 - Во тек

Изградба на автопат Миладиновци - Свети Николе - Штип, Пакет 1 повеќе

2015 - Во тек

Снабдување со материјали и опрема за преднапрегање на мостови за проектот „Изградба на автопат Кичево-Охрид, делница Кичево-Подвис“ и “Изградба на автопат Миладиновци-Штип, делница Свети Николе-Штип“ повеќе

2011

Автопат Приштина - Морина, Косово - Снабдување и поставување на дилатации

2010

Старо складиште за муниција на тврдина Калемегдан, Белград, Србија - Снадбување со геоанкери

2010

Мост во Лесковац, Србија – Проширување на мост и изградба на потпорен ѕид со армирана земја

2009

Мост на реката Црни Тимок, Србија - Санација

2009

Мост B131, Албанија – Снабдување со системи за преднапрегање, дилатации и лежишта

2009

Мостови на патот М9 Приштина - Аеродром, Косово - Снадбување со системи за преднапрегање, дилатации и лежишта

2008

Мост Ада Тиса, Србија – Изградба

2008

Мост Сремска Рача, Србија – Изградба

2008

Мостови на патот Драч - Морина, Албанија - Снабдување со системи за преднапрегање и техничка помош за преднапрегање

2007

Мост Елбасан, Албанија – Снабдување со системи за преднапрегање и надзор

2007

Мост на патот Качаник – Скопје - Изградба

2007

Мостови на патот М2 Приштина – Качаник, Косово - Санација

2005

Милениумски Мост, Подгорица, Црна Гора - Изградба

2003

Мост Лозица и мост Дубова, Косово - Изградба

2002

Мост Гоце Делчев, Скопје, Македонија - Санација

2002

Мост Раковина, Косово - Изградба

2002

Мост Врани До, Косово - Изградба

2002

Мост Милошево, Косово - Изградба

2001

Мост Митровица, Косово - Санација

1996

Железнички коридор број 8, Македонија – Снабдување со лежишта и Систем C за преднапрегање и надзор