Нашата групација

Презентација

Freyssinet е подружница на Soletanche Freyssinet, која е дел од Vinci – светската водечка компанија за изведба и концесии.

Подружниците кои ја сочинуваат Soletanche Freyssinet групацијата ги вклучуваат Freyssinet; Menard - компанија за тешки фундирања; Terre Armée – иноватор и лидер на пазарот за Механички стабилизирана земја (MSE) за потпорни ѕидови; Nuvia - лидер во нуклеарните технологии, истражување и развој, проектирање, изградба и демонтирање на нуклеарни електрани; и Nicholson - компанија специјализирана за геотехничка конструкција.

Soletanche Freyssinet Freyssinet Menard Reinforced Earth Nuvia Soletanche Bachy Nicholson

Веб страници на групацијата

Кликнете тука за пристап до веб страниците на групацијата