Контакт

Фрејссинет Интернатионал и Компанија, Подружница во Република Македонија

Ул. Донбас, бр. 14/1-15 1000, Скопје, Македонија

Телефон: +389 (2) 3220 545

Мобилен: +389 70 230 663; +389 70 255 094

E-пошта: info@freyssinet.com.mk


Контакт формулар