За нас

Freyssinet Македонија е подружница на групацијата Freyssinet во Македонија, но истовремено ги покрива и Албанија и Косово.

Основано во 2001 година како претставништвото одговорно за комерцијалните активности на територијата на целиот Балкански...

Freyssinet 2016 Портфолио

Прочитајте повеќе за нас

Референци

2013 - 2016

Надградба, обновување и поправка на патна мрежа повеќе

2015 - Во тек

Изградба на автопат Миладиновци - Свети Николе - Штип, Пакет 1 повеќе

2015 - Во тек

Снабдување со материјали и опрема за преднапрегање на мостови за проектот „Изградба на автопат Кичево-Охрид, делница Кичево-Подвис“ и “Изградба на автопат Миладиновци-Штип, делница Свети Николе-Штип“ повеќе

Други референци

Публикации

Resonance N°02 - November 2010

Soletanche Freyssinet Публикации

  • Resonance Magazine, NO4 - 12/2012 (PDF)
  • Resonance N°02 - November 2010

    Други публикации од freyssinet.com