Проект: Надградба, обновување и поправка на патна мрежа 2013-2016

Главен изведувач: Freyssinet International and Compagnie

Изведба:  Фрејссинет Интернатионал и Компанија, Подружница во РМ и Фрејром

Инвеститор: НАТО

Надзор: ИРД Енгинееринг

Детали: Зајакнување и репарација на 13 моста на автопат Велес - Катланово / Република Македонија, зајакнување на горен и долен строј, вкупна должина: 2,33 км.