Titulli i projektit: Përmirësimi, restaurimi dhe riparimi i rrjetit rrugor 2013-2016

Kontraktori kryesor: Freyssinet International and Compagnie

Zbatues: Freyssinet International and Compagnie, zyra e degës e Republikës së Maqedonisë dhe Freyrom

Investitor: NATO

Mbikëqyrës: IRD Engineering

Përshkrimi i projektit: Fuqizimi dhe riparimi i 13 urave në autostradën Veles - Katllanovë  / në Republikën e Maqedonisë, fuqizimi i mbistrukturës dhe nënstrukturës, me gjatësi totale: 2,33 km.