Проект: Снабдување со материјали и опрема за преднапрегање на мостови за проектот „Изградба на автопат Кичево-Охрид, делница Кичево-Подвис“ и “Изградба на автопат Миладиновци-Штип, делница Свети Николе-Штип“

Главен изведувач: ГД Гранит АД Скопје

Опис: Материјали и опрема за преднапрегање според Фрејссинет систем Ц