Titulli i projektit: Furnizimi i materialeve dhe pajisjeve për paranderje të urave për projektin "Ndërtimi i autostradës Kërçovë - Ohër, seksioni Kërçovë - Podvis" dhe "Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Shtip, seksioni Sveti Nikollë - Shtip"

Zbatues: Granit SHA - Shkup

Përshkrimi i projektit: Materiale dhe pajisje për paranderje sipas sistemit Freyssinet C