Titulli i projektit: Ndërtimi i autostradës Milladinovci - Sveti Nikollë - Shtip, Paketa 1

Zbatues: Beton AD - Skopje

Mbikëqyrës: Geing

Përshkrimi i projektit: Paranderja e 362 (680t kabllo) bartës në autostradën Milladinovci - Sveti Nikollë - Shtip