Grupi ynë

Paraqitje

Freyssinet është filial i Soletanche Freyssinet e cila është pjesë e Vinci - kompanisë më të mirë ndërkombëtare për realizues dhe koncesione.

Filialet që e përbëjnë grupin Soletanche Freyssinet i përfshijnë Freyssinet; Menard, realizues i specializuar për rregullimin e tokës; Reinforced Earth, zbulues dhe lider në treg për tokën e stabilizuar nga aspekti mekanik (MSE) për mure mbështetëse; Nuvia, lider në hulumtimet dhe zhvillimet nukleare, projektimin, ndërtimin, punën dhe mbylljen e reaktorëve nuklearë dhe Nicholson, kompani e specializuar për konstruksione gjeoteknike.

Soletanche Freyssinet Freyssinet Menard Reinforced Earth Nuvia Soletanche Bachy Nicholson

Ueb faqet e grupit

Klikoni këtu për ueb faqet e azhurnuara të grupit.