Rreth nesh

Freyssinet Maqedoni është degë e grupacionit Freysinet në Maqedoni, por njëkohësisht e përfshin edhe Shqipërinë dhe Kosovën.

E themeluar në vitin 2001 si përfaqësi përgjegjëse për aktivitetet komerciale në teritorin e gjithë rajonit Balkanik me emrin Freyssinet Balkan, përfaqësia ne vitin 2013 u transformua në filijalë.

Aktivitetet e Freysseit përfshijnë: prodhim dhe montim, zgjerim dhe kushineta, mbrojtje seizmike, rehabilitim dhe përmirësim të objekteve.

Fushë veprimi I punës së Freyssinet përfshin industri dhe mjedise të ndryshme, prej elektranave dhe digave deri tek urat dhe rokaqiejt.

Për më shumë informata lidhur me grupin Freyssinet, vizitoni ueb faqen freyssinet.com


The Benchmark for Specialized Civil Engineering

Freyssinet Balkans
Freyssinet Balkans
Freyssinet Balkans

The "Design and Build"